THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KỲ THI TIN HỌC 07/01/2018

| Ngày đăng: 04-04-2018


THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KỲ THI TIN HỌC 07/01/2018

 

CÁC BẠN ĐÃ ĐẠT YÊU CẦU KỲ THI TIN HỌC 07/01/2018 ĐẾN TRỰC TIẾP TRUNG TÂM NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC THẺ SINH VIÊN

 

CHÚ Ý:

  • KHÔNG NHẬN DÙM
  • NHẬN TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN